Supa Lock - sistem spajanja bez navoja

Povezivanje ventila i fitinga putem navojnog spoja može dugo trajati i često ostavlja deo navoja izloženo mediju ili spoljnom uticaju. Tokom vremena, ova pojava će izazvati koroziju nezaštićenog navoja i može prouzrokovati curenje. Supa Lock rešava probleme.

Sistem beznavojnog spoja sa punom zaštitom od korozije

Patentirani Supa Lock™ sistem obezbeđuje spoj 100% zaštićen od korozije, lake i jednostavne montaže i sa maksimalnom fleksibilnošću. Zahvaljujući jednostavnom i genijalnom dizajnu, Supa Lock™ nudi dugotrajnu sigurnost sa optimalnom zaštitom od korozije i curenja a takođe i zaštitu od akcidentalnog razdvajanja spoja u radnim uslovima.

Supa Lock™ široki asortiman se sastoji od ventila, sedala i fitinga od duktila, visokog nivoa epoksidne zaštite u skladu sa GSK zahtevima. Čak i više, kugla ventili i fitinzi od visokokvalitetnog mesinga usaglašenog sa EU direktivama za upotrebu sa pitkom vodom čine deo asortimana u ponudi.

Laka montaža u dva koraka

Nakon podmazivanja O-ringova, Supa Lock™ spigot se postavi u Supa Lock™ soket, sigurnosnim prstenom se zaključa - i spajanje je završeno!

Samo zaključavajući prsten

Supa Lock™ je dizajniran kao pritezni spoj i izdržava pritisak od PN16 x 1,5. Sigurnosni prsten je profilisan, što ga čini samo-zaključavajućim kad god je cevovod pod pritiskom. Usled toga ne postoji mogućnost akcidentalnog razdvajanja spoja. Sigurnosni prsten ima dva oslonca za prste za jednostavnu montažu i demontažu.

Spojevi sa masivnim O-prstenovima za vrhunsku bezbednost

Svi Supa Lock™ spojevi su dizajnirani sa O-ringovima velikog volumena koji obezbeđuju spoj od pojave curenja. Veliki O-ringovi obezbeđuju ekstra sigurnost kada se uzmu u obzir minorne deformacije O-prstenova koje se očekuju u toku dugog radnog veka proizvoda. Takođe, kada je spoj izložen savijanju kao rezultat pomeranja zamljišta, veliki O-ringovi obezbeđuju maksimalnu bezbednost.

Bez mogućnosti rotacije ventila ili konektora

Slobodna rotacija ventila I navojnog konektora za bušenje pod pritiskom je limitirana . Odliveni pozicioneri na spoljnom obodu utičnice na unutrašnjem spigotu se ukopčavaju i onemogućuju rotaciju.

360° rotacije fitinga daje maksimalnu fleksibilnost

Dizajn omogućuje rotaciju fitinga od 360°, što je jedinstvena osobina koju nudi isključivo Supa Lock sistem. Slobodna rotacija spoja omogućuje instalateru da usmeri izlaz u bilo kojem pravcu u odnosu na glavnu cev, i tako izbegne sudaranje sa drugim cevima i preprekama.

Pristup cevi obezbeđen od korozije 

Za flanšne spojeve DN80-400 , međuprirubnički komad sa dva Supa Lock priključka omogućuje pristup cevovodu potpuno zaštićen od korozije. On može zameniti sedlo, i na taj način se može izbeći slabljenje cevi.

Jednostavna montaža IoT senzora

Supa Lock™ priključak za senzor se lako montira u navrtno sedlo Supa Lock™ i omogućava pričvršćivanje senzora temperature i senzora pritiska u samo jednom dodiru. IoT senzori na baterije AVK Smart Water obezbeđuju pouzdane podatke iz distributivne mreže direktno bilo kom preferiranom IT sistemu i na taj način utiru put smanjenju gubitka vode usled curenja, povećanoj efikasnosti procesa rada i jasnijem pregledu uslova mreže.

Animacije

Supa Lock sistem™ konekcija bez navoja

Pogledajte kako naš Supa Lock™ sistem obezbeđuje 100% bezkorozivni spoj u kombinaciji sa brzim i lakim spajanjem sa maksimalnom fleksibilnošću.

Preuzimanje brošura

Supa Lock™ - priključni sistem bez navoja

Upoznajte se s našim priključnim sistemom bez navoja i podacima o svim ventilima i cevnom priboru

Video

Kako izvršiti postavljanje Supa Lock™ ventila pod pritiskom