Politika privatnosti

Verzija 1.0: 25. maj 2018. godine

Ova Politika privatnosti opisuje kako firma AVK Group A/S (u daljem tekstu: “mi, naš ili nas”) obrađuje podatke o ličnosti. 

Mi poštujemo vašu privatnost. Bez obzira da li ste redovni kupac ili samo pretražujete našu internet stranicu, želimo da se osećate prijatno jer ovu Politiku privatnosti i mere bezbednosti sprovodimo da bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti.

Iz tog razloga, uveli smo visok standard zaštite podataka o ličnosti. Ako nam poverite svoje podatke o ličnosti ili ih mi prikupimo iz drugih izvora, postupaćemo prema njima u skladu s ovom Politikom. Molimo vas da do kraja pročitate ovu Politiku privatnosti.

Opšta načela obrade podataka o ličnosti
Da bismo se uverili da su vaši podaci o ličnosti pravilno obrađeni uz odgovarajući nivo zaštite podataka, usvojili smo sledeća načela obrade: 

 • Podaci o ličnosti se obrađuju na zakonit, pravičan i transparentan način 
 • Podaci o ličnosti se prikupljaju isključivo u konkretne, izričite i legitimne svrhe i ne obrađuju se dodatno na način koji nije kompatibilan s istim      
 • Podaci o ličnosti su adekvatni, relevantni i ograničeni na nužnost u smislu svrhe obrade       
 • Podaci o ličnosti moraju da budu tačni i, kada je to neophodno, ažurirani, a netačni i nepotpuni podaci o ličnosti moraju se ispraviti ili izbrisati, u suprotnom se dalja obrada obustavlja            
 • Podaci o ličnosti se ne čuvaju u formi koja omogućava prepoznavanje lica na koje se podaci odnose i ne čuvaju se duže nego što je neophodno za svrhu u koju se  dati podaci prikupljaju ili dalje obrađuju
 • Podaci o ličnosti se obrađuju tako da obezbede odgovarajuću sigurnost podataka o ličnosti.

Uvek kada se vaši podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju mi ćemo vas obavestiti o tome, osim u slučaju da imamo legitiman razlog da to ne učinimo.      

Vrste podataka
Mi prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti na više načina kada sarađujete s nama.

Neke podatke o ličnosti moramo da obradimo da bismo vam pružili uslugu koju ste tražili, a neke podatke o ličnosti možete i sami dostaviti na dobrovoljnoj bazi.

Prevashodno obrađujemo podatke u sledećim slučajevima:
i) kada posetite naše internet stranice, npr. kada pretražujete našu internet stranicu, popunjavate obrazac, dajete odgovore u anketi ili učestvujete u anketi            
ii) kada obrađujemo podatke u marketinške svrhe, uključujući i slučaj kada se pretplatite na bilten ili kada šaljemo biltene kupcima iz svoje baze
iii) kada učestvujete u događaju, na sajmu, itd, a već ste prethodno stupili u kontakt s nama tokom ili nakon događaja, npr. usled slanja upita ili usled prodaje        
iv) kada s nama imate poslovni odnos kupca ili dobavljača.

Sledeće vrste vaših podataka obrađujemo u zavisnosti od toga kojoj kategoriji pripadate, uporediti u prethodnom tekstu:   

Kategorija  Podaci o ličnosti
Posetioci internet stranice 
 • IP adresa i MAC adresa (u zavisnosti od vrste uređaja koji koristite)
 • Istorija poseta i ponašanje posetioca, npr. strane koje ste posetili, vreme provedeno na strani, itd.
 • Upiti poslati preko internet stranice, itd. i odgovori dobijeni putem elektronske pošte, itd.
 • Ako ste dostavili podatke putem obrasca, uključujući i podatke o imenu, adresi elektronske pošte, zemlji prebivališta, delokrugu interesovanja, privrednom društvu ili organizaciji u kojoj radite ili koju na neki drugi način predstavljate 
 Marketing
 • Ime, broj telefona, adresa elektronske pošte, poštanska adresa, naziv radnog mesta, delokrug interesovanja
 • Privredno društvo ili organizacija u kojoj radite ili koju na neki drugi način predstavljate
 • Podaci o saglasnostima dobijenim u marketinške svrhe ili izuzećima koje dostave postojeći kupci
 • Praćenje obrade primljenog marketinškog materijala, npr. da li je poruka otvorena, koliko dugo je čitana, na koji deo poruke i na koje linkove je lice kliknulo, itd. 
Događaji i sajmovi 
 • Ime, naziv radnog mesta, adresa elektronske pošte, broj telefona
 • Delokrug interesovanja
 • Privredno društvo ili organizacija u kojoj radite ili koju na neki drugi način predstavljate
 • Učešće na sajmovima i drugim događajima 
Kupci/dobavljači 
 • Ime, naziv radnog mesta, adresa elektronske pošte, broj telefona
 • Delokrug interesovanja
 • Privredno društvo ili organizacija u kojoj radite ili koju na neki drugi način predstavljate
 • Učešće na sajmovima i drugim događajima
 • Istorijat saradnje s nama, uključujući i zapise o komunikaciji putem elektronske pošte
 • Podaci koji su nam dostavljeni 

Po pravilu, ne obrađujemo posebne kategorije vaših podataka o ličnosti (posebne podatke o ličnosti), osim ako niste dali izričitu saglasnost na ovakvu obradu ili moramo to da učinimo da bismo se pridržavali aktuelne zakonske regulative.

Svrha obrade i pravni osnov
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo isključivo da bismo ispunili legitimnu svrhu obrade, a podatke o ličnosti inače obrađujemo samo u slučaju primene jednog ili više dolenavedenih kriterijuma:

 • Obrada je neophodna radi realizacije ugovora
 • Obrada je neophodna radi usaglašenosti s zakonskom obavezom koja nas obavezuje
 • Obrada je neophodna radi ostvarivanja legitimnih interesa, bilo da ih ostvarujemo mi ili treće lice, a u slučaju da se ovakva obrada ne smatra opasnom
 • Ako ste dali saglasnost na ovakvu obradu.

Po pravilu, naš pravni osnov za obradu podataka o ličnosti povezanih s osobama za kontakt u našoj bazi kupaca/dobavljača predstavlja balansiranje legitimnih interesa koje ostvarujemo u poslovnim odnosima s vama u smislu vašeg prava na zaštitu podataka o ličnosti. Verujemo da se ovo ne smatra opasnim po vas kao registrovanu stranu, pošto smo uneli samo vaše osnovne podatke za kontakt, a u vezi s organizacijom za koju radite, i iz razloga što ove podatke obrađujemo da bismo mogli da vama i vašem poslodavcu pružimo adekvatnu uslugu. 

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Da bismo vam obezbedili proizvode, usluge i informacije koje od nas tražite
 • Da bismo vam slali biltene i ostali marketinški materijal, uključujući i ankete
 • Da bismo održavali poslovne odnose i sklapali i potpisivali ugovore
 • Da bismo obezbedili opštu korisničku uslugu i podršku
 • Da bismo stekli uvid u kupce i saznali kako se koriste naše različite usluge, uključujući i internet stranice, aplikacije i proizvode, ali i radi procene i unapređenja istih
 • Da bismo komunicirali s vama povodom različitih tema
 • Da bismo poštovali aktuelnu zakonsku regulativu.

Kolačići
Na svojim internet stranicama i aplikacijama koristimo kolačiće. Saznajte više o upotrebi kolačića pomoću naše politike upotrebe kolačića.

Svrha obrade podataka prikupljenih putem kolačića je sledeća:

Vođenje, unapređivanje i optimizacija učinka i korisničkog iskustva na internet stranici i pratećim uslugama

Analiza i segmentacija kupaca i korisnika radi boljeg razumevanja naših korisnika, kao i pružanje boljih i prilagođenih usluga korisnicima, uključujući i vas.

Automatizovano individualno odlučivanje
Vaši podaci se ne koriste za automatizovano i individualizovano odlučivanje.

Izvori
Podatke o ličnosti prikupljamo neposredno od vas, što obuhvata i sve upite koje ste poslali vi ili privredno društvo koje predstavljate putem telefona, na sajmovima, putem podnetih porudžbina, itd. Podatke dobijamo i putem naše internet stranice, npr. putem kolačića i obrazaca.

Povlačenje saglasnosti
Ako se obrada podataka zasniva na saglasnosti, imate pravo da povučete datu saglasnost, ali to neće uticati na obradu ili ustupanje podataka izvršeno pre povlačenja saglasnosti.

Obelodanjivanje i prenos podataka o ličnosti
Obelodanjivanje i prenos podataka o ličnosti primaocima (fizičkim ili pravnim licima, državnim organima, službama, itd, kojima obelodanjujemo podatke o ličnosti) svedeno je na minimum i podleže odgovarajućem nivou zaštite podataka o ličnosti.

Podatke o ličnosti primaocima možemo obelodaniti ili staviti na raspolaganje pod sledećim okolnostima:

 • Ako primaoci u naše ime pružaju usluge, kao što su hosting, računarstvo u oblaku, IT podrška, marketinške usluge, administrativne usluge, usluge obučavanja i druge vrste obrade podataka; ovi primaoci smeju da obrađuju podatke o ličnosti isključivo prema našim uputstvima, a na dati odnos se primenjuje ugovor o obrađivaču podataka u pisanoj formi
 • Radi ispunjenja obaveza isporuke robe vama kao kupcu, uključujući i pružanje odgovarajućih informacija našim poddobavljačima, uključujući i privredna društva unutar grupacije
 • Radi sticanja, iskorišćavanja i odbrane naših zakonskih prava
 • Ako ste prethodno dali saglasnost na obelodanjivanje podataka o ličnosti primaocu
 • U slučaju pripajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, ustupanja, prenosa i drugih načina raspolaganja čitavom ili delom imovine ili akcija
 • U skladu s našom politikom upotrebe kolačića, uporediti u prethodnom tekstu.

Ako se primalac podataka o ličnosti nalazi u zemlji van granica Evropske unije/Evropske ekonomske zone, koja ne obezbeđuje adekvatan nivou zaštite podataka, vršimo prenos podataka o ličnosti prema primaocu isključivo nakon potpisivanja ugovora o prenosu podataka u pisanoj formi na osnovu Standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije ili na osnovu sličnog odobrenog režima zaštite. 


Period skladištenja podataka

Ne skladištimo podatke o ličnosti duže nego što je zakonski dozvoljeno i neophodno za povezane svrhe obrade. Period skladištenja podataka zavisi od vrste podataka o ličnosti, svrhe i merodavnog zakona, te u skladu s istim i varira. 

Podatke o ličnosti brišemo nakon isteka gorenavedenog perioda skladištenja ili na vaš zahtev za brisanje podataka o ličnosti, osim u slučaju postojanja zakonskih i regulatornih zahteva koji nam nalažu da vaše podatke o ličnosti zadržimo.

Sigurnost podataka
Da bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti, uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi osiguranja nivoa sigurnosti koji odgovara rizicima nastalim usled obrade i prirode podataka o ličnosti koji su predmet zaštite, uzimajući u obzir stanje tehnike i troškove uvođenja ovih mera.

Nakon procene rizika, preuzeli smo mere zaštite podataka o ličnosti u smislu slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa, naročito u slučaju kada obrada obuhvata prenos podataka o ličnosti preko mreže, kao i mere zaštite od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Vaša prava
Imate pravo na pristup podacima koji se na vas odnose i koji se obrađuju, osim u slučaju određenih zakonskih izuzetaka. Dalje, možete uložiti prigovor na prikupljanje i dalju obradu podataka o ličnosti. Pored toga, imate pravo da po potrebi ispravljate svoje podatke o ličnosti. Možete izabrati i da nam pošaljete zahtev za ograničenje obrade. 

Mi brišemo i ispravljamo sve podatke koji su netačni ili zastareli.

Ako nam pošaljete pisani zahtev, obrisaćemo vaše podatke o ličnosti bez nepropisnog odlaganja, osim ako nemamo pravni osnov za nastavak obrade, npr. ako je obrada neophodna radi pokretanja, ostvarivanja ili suprotstavljanja tužbenom zahtevu, ili je neophodna radi realizacije ugovora s vama ili privrednim društvom ili organizacijom u kojoj radite ili je na neki drugi način predstavljate.

Da biste ostvarili gorenavedena prava, kontaktirajte nas uz pomoć dolenavedenih podataka za kontakt.

Dostavite nam sve odgovarajuće podatke da bismo se pobrinuli da ispunimo vaš zahtev, uključujući i vaše ime i adresu elektronske pošte radi identifikacije. Na zahtev ćemo odgovoriti što pre, a najkasnije u roku od jednog meseca.

Ako se ne slažete s našom obradom podataka o ličnosti, imajte u vidu da možete uložiti žalbu lokalnoj agenciji za zaštitu podataka o ličnosti.

Linkovi do drugih internet stranica i slična pitanja
Naše internet stranice sadrže linkove do drugih internet stranica ili integrisanih stranica. Ne snosimo odgovornost za sadržaj internet stranica drugih privrednih društava (internet stranice trećih lica) ili prakse navedenih društava u vezi s prikupljanjem podataka o ličnosti. Kada posetite internet stranice trećih lica, pročitajte politike vlasnika povezane s zaštitom podataka o ličnosti i ostale relevantne politike.

Izmene
U svakom trenutku možemo uneti izmene Politike privatnosti i Politike upotrebe kolačića. Ažurirana Politika privatnosti i Politika upotrebe kolačića primenjuju se na kontinuiranu upotrebu naše internet stranice i našu upotrebu podataka o ličnosti. Molimo vas da redovno pregledate našu Politiku privatnosti i Politiku upotrebe kolačića. 

Kontakt
Ako imate pitanja o obradi podataka ili želite da ostvarite pripadajuća prava, kontaktirajte nas slanjem poruke na adresu: sts@avk.dk
AVK International A/S, Bizonvej 1, DK-8464 Galten, Danska