AVK International A/S - Balkan

Supa Lock™ - Sistem spajanja bez navoja

Puna zaštita od korozije

Povezivanje ventila i fitinga putem navojnog spoja može dugo trajati i često ostavlja deo navoja izloženo mediju ili spoljnom uticaju. Tokom vremena, ova pojava će izazvati koroziju nezaštićenog navoja i može prouzrokovati curenje.

Patentirani Supa Lock™ sistem obezbeđuje spoj 100% zaštićen od korozije, lake i jednostavne montaže i sa maksimalnom fleksibilnošću. Zahvaljujući jednostavnom i genijalnom dizajnu, Supa Lock™ nudi dugotrajnu sigurnost sa optimalnom zaštitom od korozije i curenja a takođe i zaštitu od akcidentalnog razdvajanja spoja u radnim uslovima.

Supa Lock 10 year warranty logo

Supa Lock™ široki asortiman se sastoji od ventila, sedala i fitinga od duktila, visokog nivoa epoksidne zaštite u skladu sa GSK zahtevima. Čak i više, kugla ventili i fitinzi od visokokvalitetnog mesinga usaglašenog sa EU direktivama za upotrebu sa pitkom vodom čine deo asortimana u ponudi.

Laka montaža u dva koraka
Nakon podmazivanja O-ringova, Supa Lock™ spigot se postavi u Supa Lock™ soket, sigurnosnim prstenom se zaključa - i spajanje je završeno!

Samo zaključavajući prsten
Supa Lock™ je dizajniran kao pritezni spoj i izdržava pritisak od PN16 x 1,5. Sigurnosni prsten je profilisan, što ga čini samo-zaključavajućim kad god je cevovod pod pritiskom. Usled toga ne postoji mogućnost akcidentalnog razdvajanja spoja. Sigurnosni prsten ima dva oslonca za prste za jednostavnu montažu i demontažu.

O-ringovi velikog volumena obezbeđuju eksta sigurnost 
Svi Supa Lock™ spojevi su dizajnirani sa O-ringovima velikog volumena koji obezbeđuju spoj od pojave curenja. Veliki O-ringovi obezbeđuju ekstra sigurnost kada se uzmu u obzir minorne deformacije O-prstenova koje se očekuju u toku dugog radnog veka proizvoda. Takođe, kada je spoj izložen savijanju kao rezultat pomeranja zamljišta, veliki O-ringovi obezbeđuju maksimalnu bezbednost.

Animacija

   
 

Bez mogućnosti rotacije ventila ili konektora
Free rotation is restricted on the valves and the threaded connectors used for drilling machines to enable effective drilling. Small cast notches placed on the outer rim of the socket end and on the inner rim of the spigot end interlock and prevent rotation.

  PREUZIMANJE
  Izveštaj o ispitivanju
  Test radnog veka
  Deklaracija o usaglašenosti
  GSK sertifikat

Rotacija od 360° daje maksimalnu fleksibilnost
Dizajn omogućuje rotaciju fitinga od 360°, što je jedinstvena osobina koju nudi isključivo Supa Lock sistem. Slobodna rotacija spoja omogućuje instalateru da usmeri izlaz u bilo kojem pravcu u odnosu na glavnu cev, i tako izbegne sudaranje sa drugim cevima i preprekama.

Pristup cevi obezbeđen od korozije
Za flanšne spojeve DN80-400 , međuprirubnički komad sa dva Supa Lock priključka omogućuje pristup cevovodu potpuno zaštićen od korozije. On može zameniti sedlo, i na taj način se može izbeći slabljenje cevi.

Brzi linkovi

   
Tehnički listovi i crteži
  Uputstvo za montažu
 Kućni priključak , duktil    90° push-in fiting - koleno    Generalno
 Kugla ventil sa BSP navojem, mesing    Fiting sa PE krajem    Push-in fitinzi
 Kugla ventil sa PRK spojnicom, mesing    Fiting sa PRK spojnicom, duktil    Sedla za PVC/PE
 Kugla ventil sa navojnom spojnicom, mesing    Fiting sa PRK spojnicom, mesing    Sedla za gvozdene/čelične cevi
 Sedlo za PE/PVC cevi    Fiting sa navojnom spojnicom, mesing    
 Sedlo za gvozdene/čelične cevi    Navojni konektor, duktil    
 Međuprirubnički komad  Navojni konektor, mesing
 Ravni push-in fiting    Čep, duktil