AVK International A/S - Balkan

Supa Lock™ - Sistem spajanja bez navoja

Puna zaštita od korozije

Povezivanje ventila i fitinga putem navojnog spoja može dugo trajati i često ostavlja deo navoja izloženo mediju ili spoljnom uticaju. Tokom vremena, ova pojava će izazvati koroziju nezaštićenog navoja i može prouzrokovati curenje. Supa Lock rešava probleme.

Puna zaštita od korozije

Patentirani Supa Lock™ sistem obezbeđuje spoj 100% zaštićen od korozije, lake i jednostavne montaže i sa maksimalnom fleksibilnošću. Zahvaljujući jednostavnom i genijalnom dizajnu, Supa Lock™ nudi dugotrajnu sigurnost sa optimalnom zaštitom od korozije i curenja a takođe i zaštitu od akcidentalnog razdvajanja spoja u radnim uslovima.

Supa Lock 10 year warranty logo

Supa Lock™ široki asortiman se sastoji od ventila, sedala i fitinga od duktila, visokog nivoa epoksidne zaštite u skladu sa GSK zahtevima. Čak i više, kugla ventili i fitinzi od visokokvalitetnog mesinga usaglašenog sa EU direktivama za upotrebu sa pitkom vodom čine deo asortimana u ponudi.

Laka montaža u dva koraka
Nakon podmazivanja O-ringova, Supa Lock™ spigot se postavi u Supa Lock™ soket, sigurnosnim prstenom se zaključa - i spajanje je završeno!

Samo zaključavajući prsten
Supa Lock™ je dizajniran kao pritezni spoj i izdržava pritisak od PN16 x 1,5. Sigurnosni prsten je profilisan, što ga čini samo-zaključavajućim kad god je cevovod pod pritiskom. Usled toga ne postoji mogućnost akcidentalnog razdvajanja spoja. Sigurnosni prsten ima dva oslonca za prste za jednostavnu montažu i demontažu.

O-ringovi velikog volumena obezbeđuju eksta sigurnost 
Svi Supa Lock™ spojevi su dizajnirani sa O-ringovima velikog volumena koji obezbeđuju spoj od pojave curenja. Veliki O-ringovi obezbeđuju ekstra sigurnost kada se uzmu u obzir minorne deformacije O-prstenova koje se očekuju u toku dugog radnog veka proizvoda. Takođe, kada je spoj izložen savijanju kao rezultat pomeranja zamljišta, veliki O-ringovi obezbeđuju maksimalnu bezbednost.

Animacija

   
 

Bez mogućnosti rotacije ventila ili konektora
Slobodna rotacija ventila I navojnog konektora za bušenje pod pritiskom je limitirana . Odliveni pozicioneri na spoljnom obodu utičnice na unutrašnjem spigotu se ukopčavaju i onemogućuju rotaciju.

  PREUZIMANJE
  Izveštaj o ispitivanju
  Test radnog veka
  Deklaracija o usaglašenosti
  GSK sertifikat Pregled proizvoda

Rotacija od 360° daje maksimalnu fleksibilnost
Dizajn omogućuje rotaciju fitinga od 360°, što je jedinstvena osobina koju nudi isključivo Supa Lock sistem. Slobodna rotacija spoja omogućuje instalateru da usmeri izlaz u bilo kojem pravcu u odnosu na glavnu cev, i tako izbegne sudaranje sa drugim cevima i preprekama.

Pristup cevi obezbeđen od korozije
Za flanšne spojeve DN80-400 , međuprirubnički komad sa dva Supa Lock priključka omogućuje pristup cevovodu potpuno zaštićen od korozije. On može zameniti sedlo, i na taj način se može izbeći slabljenje cevi.

Kliknite ovde za pregled našeg proizvodnog programa