AVK International A/S - Balkan
Pretraživač Proizvoda

Kanalizacija

Otpadne vode ne predstavljaju samo vodu korišćenu u domaćinstvima i industrijskim zgradama; otpadne vode čini i kišnica koja u nekim regionima dovodi do poplava, a sve te otpadne vode se mogu opet koristiti. Da bi se otpadne vode opet koristile, potrebno je preraditi ih na pravi način, a mi možemo da pomognemo u određivanju pravih rešenja. 

Ventili kompanije AVK za otpadnu vodu pogodni su za brojne primene kada je reč o sakupljanju otpadnih voda, njihovom prečišćavanju i ispuštanju. Ventili i prateća oprema se mogu primeniti prilikom sakupljanja i usmeravanja otpadne vode ka crpnim stanicama i ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, kao i kada se prečišćene otpadne vode ispuštaju u prirodu. 

Asortiman kompanije AVK za oblast otpadnih voda uključuje protočne ventile, leptir ventile, nepovratne ventile, zasune i nožaste zasune, vazdušne ventile, ulične kape, spojnice, adaptere, proizvode za povezivanje domaćinstava sa opštinskim komunalijama, kontrolne ventile, reparaturne spojnice, ogrlice, fitinge i prateću opremu.


  • Sakupljanje

    Sakupljanje otpadnih voda se obično odvija potpomognuto gravitacijom, iz domaćinstava i industrije, odakle se otpadne vode odvode do crpnih stanica i upumpavaju u postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.  Postoje dva glavna sistema za sakupljanje otpadnih voda: sistemi za sakupljanje u kombinaciji sa kombinovanom kanalizacijom i sistemi za sakupljanje sa zasebnom kanalizacijom za kišnicu i otpadne vode. Kombinovana kanalizacija prenosi otpadne vode iz privatnih domaćinstava i kompanija i kišnicu istom cevi. Mnogi novi sistemi za sakupljanje imaju zasebnu kanalizaciju za otpadne vode i za kišnicu. Kišnica se sakuplja u kanalizaciji i vodi direktno do crpnih stanica ili do rezervoara za skladištenje kišnice gde se kasnije meša sa otpadnim vodama. Budući da je količina kišnice nepredvidiva, može biti neophodno čuvati kišnicu ili u bazenima smeštenim van grada ili u rezervoarima za atmosfersku vodu unutar postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako se lakše kontroliše protok kišnice dok se meša sa otpadnim vodama kad postrojenje ima kapacitete za čišćenje kišnice. Za sakupljanje otpadnih voda, kompanija AVK nudi protočne ventile, nepovratne ventile, zasune i nožaste zasune, vazdušne ventile, spojnice, adaptere, reparaturne spojnice, ogrlice, fitinge i prateću opremu.

  • Odvodnja

    Pre nego što se prečišćene otpadne vode ispuste u potok, pritoku, reku ili more, mora se obezbediti poštovanje lokalni propisa u pogledu specifikacija za ispuštanje otpadnih voda. U zemljama Evropske unije, svako postrojenje za preradu otpadnih voda mora da uzima uzorke ispuštenih otpadnih voda do 5 puta dnevno kako bi se dokumentovao sadržaj štetnih materija. Ukoliko se dozvoljene vrednosti prekorače, postrojenje za preradu otpadnih voda mora da plati kaznu. To svakako povećava motivaciju za delotvorno prečišćavanje otpadnih voda kako bi se ispunili zahtevi EU po pitanju ispuštanja otpadnih voda. Kad je reč o ispuštanju otpadnih voda, kompanija AVK nudi protočne ventile, leptir ventile, zasune i nožaste zasune, kontrolne ventile, proizvode za povezivanje domaćinstava na komunalnu infrastrukturu, ulične kape, spojnice, adaptere, fitinge i prateću opremu.

  • Prečišćavanje

    U postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda uklanjaju se masnoće i pesak, pomoću filtera za masnoću i pesak, kako bi se oprema zaštitila od oštećenja u narednim  procesima. Postoje brojne različite tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda, ali najzastupljenija je kombinacija mehaničkog i biološkog prečišćavanja. Otpadne vode se prečišćavaju postupnim koracima koji završavaju biološkim procesom ili aeracijom otpadnih voda, kako bi se započeli procesi nitrifikacije i denitrifikacije.  Mehaničko prečišćavanje otpadnih voda služi za uklanjanje čvrste materije iz vode. Ono podrazumeva dva procesa: filtraciju (ili odvajanje) i sedimentaciju. Filtracija se vrši u različitim fazama pomoću različitih procesa. Tim procesima mogu se ukloniti grublje nečistoće poput papira ili lišća, pomoću grabulja ili rotacionog sita. U primarnom rezervoaru za sedimentaciju vrši se prečišćavanje (smanjenje organskog materijala).  U biološkoj fazi procesa prečišćavanja otpadnih voda prečišćavaju se glavne nečistoće koje lebde u vodi i nisu očišćene mehaničkim procesom. Biološki proces prečišćavanja otpadnih voda se vrši kad se otpadne vode obrađuju u rezervoaru za aktivaciju mulja. Drugi procesi (npr. pomoću biološkog filtera, potapajućeg filtera) koriste se u izolovanim slučajevima. Mulj nastaje kao otpadni proizvod u procesu prečišćavanja otpadnih voda. Prerada i priprema mulja zahteva posebnu opremu koja se može značajno razlikovati u zavisnosti od postrojenja. Najuobičajeniji način odlaganja mulja iz otpadnih voda jeste njegova upotreba u poljoprivredi. Zato neke zemlje koriste mulj iz otpadnih voda uz termalnu obradu. U nekim slučajevima, mulj iz otpadnih voda se isporučuje postrojenjima za proizvodnju biogasa.  Za prečišćavanje otpadnih voda, kompanija AVK nudi protočne ventile, leptir ventile, nepovratne ventile, zasune i nožaste zasune, vazdušne ventile, ulične kape, spojnice, adaptere, reparaturne spojnice, ogrlice i prateću opremu.