Odvodnja

Pre nego što se prečišćene otpadne vode ispuste u potok, pritoku, reku ili more, mora se obezbediti poštovanje lokalni propisa u pogledu specifikacija za ispuštanje otpadnih voda. U zemljama Evropske unije, svako postrojenje za preradu otpadnih voda mora da uzima uzorke ispuštenih otpadnih voda do 5 puta dnevno kako bi se dokumentovao sadržaj štetnih materija. Ukoliko se dozvoljene vrednosti prekorače, postrojenje za preradu otpadnih voda mora da plati kaznu. To svakako povećava motivaciju za delotvorno prečišćavanje otpadnih voda kako bi se ispunili zahtevi EU po pitanju ispuštanja otpadnih voda. 

Kad je reč o ispuštanju otpadnih voda, kompanija AVK nudi zasune, leptir ventile, nožasto/tablaste zasune, kontrolne ventile, proizvode za povezivanje domaćinstava na komunalnu infrastrukturu, ulične kape, spojnice, adaptere, fitinge i prateću opremu.

Preuzimanje brošura

Obrada otpadnih voda

Steknite potpuni uvid u naše ventile i pomoćnu opremu za obradu otpadnih voda, uključujući i sve podatke o njihovim svojstvima i prednostima