AVK International A/S - Balkan

Predstavljamo paletu igličastih ventila

24-06-2019

Zadovoljstvo nam je da predstavimo široku paletu igličastih ventila koje proizvodi kompanija AC.MO, koja je podružnica AVK kompanije.

Igličasti ventili, koji se još nazivaju i klipni ventili, omogućavaju inženjerima preciznu kontrolu i regulaciju protoka vode i pritiska. To se postiže preciznim pomeranjem vratila koje omogućava pužnom prenosniku da klizno pomera cev klipa prema otvorenom ili zatvorenom položaju, u zavisnosti od zahteva kontrolnog sistema. 

Igličastim ventilima AVK kompanije potreban je veoma mali radni moment, zbog toga što je klip uvek u hidrauličnom balansu, sa jednakom silom koja ga pritiska sa obe strane u svim pozicijama ventila. Ova karakteristika značajno smanjuje troškove oko pokretačkog i pužnog mehanizma ventila.

Ostale izvanredne karakteristike:

  • konstrukcija iz jednog dela;
  • unutrašnji delovi i zatvarači ventila od nerđajućeg čelika;
  • svi delovi od kovanog gvožđa prevučeni su premazom epoksi smole spojenog fuzijom debljine 250 µm;
  • zaptivanje vratila dvostrukim O-prstenovima;
  • glavni zaptivač u zoni bez protoka na izlazu ventila;
  • 4-6 vodilica osiguravaju veoma niske vibracije;
  • zaptivke od tehnopolimera (TPU) za visoku otpornost na abraziju;
  • balans pritiska u unutrašnjosti komore za nizak radni moment.

Naša standardna ponuda obuhvata:
seriju 872/00-001 - PN10/16, sa pužnim prenosnikom, DN80-1600;
seriju 872/00-002 - PN25, sa pužnim prenosnikom, DN80-600;
seriju 872/00-003 – PN40, sa pužnim prenosnikom, DN80-600;

Naša ponuda uključuje i igličaste ventile do DN2000, PN64 i PN100 po porudžbini. Naši igličasti ventili se, prema tome, preporučuju i za regulaciju protoka kod cevi velikih prečnika i pod visokim pritiskom. Pritom, nudimo i veliki izbor opcionih dodatnih delova, kao što su pokretački mehanizmi i hidraulični klipovi i kočnice, kao i oprema za sprečavanje kavitacije. Svaki ventil podešen je prema stvarnim radnim okolnostima i sprečava kavitaciju čak i kod najvećih razlika u pritisku.