Supa Maxi™ spojnice za renoviranje protivpožarne mreže

Supa Maxi™ su spojnice sa brojnim karakteristikama koje omogućavaju njihovu upotrebu kod različitih instalacija.

Kada je fabrika Pežo Sitroen u Mozelu renovirala svoju protivpožarnu mrežu, Supa Maxi™ univerzalne zatezne spojnice uzete su u obzir, između ostalih rešenja. Razmatrane su njihove prednosti i nedostaci i, iako su Supa Maxi™ spojnice bile skuplje od spojnica koje je nudila konkurentska kompanija, kao i od Supa spojnica i kombinovanih prirubnica same kompanije AVK, one su se pokazale kao najbolji izbor u konkretnom slučaju. Raznovrsnost Supa Maxi™ spojnica za cevi od različitih materijala, uključujući i čelične cevi, kao i brza isporuka i ugradnja, učinile su ih najboljim izborom u konkretnom slučaju. Pored raznolikosti proizvoda, donošenju konačne odluke doprineo je i stalno dostupan servis kompanije AVK Francuska nakon prodaje.

Tokom renoviranja, ugrađeno je ukupno 50 Supa Maxi™ spojnica, dimenzija DN200, DN250 i DN300.

Kliknite ovde za više informacija na engleskom jeziku.

Animacije

Supa Maxi™

Animacija sa karakteristikama i instalaciji naših Univerzalnih Supa Maxi™ spojnica serije 63X