Od upravljanja koje obavlja čovek do upravljanja zasnovanog na sistemu: Rad sa otvorenim sistemom

U prošlosti, Herning Vand je zavisio od zaposlenih koji znaju sve o sistemu za distribuciju vode. Na primer, kako je sistem izgrađen; zašto je tako izgrađen; gde se postavljaju ventili i da li su otvoreni ili zatvoreni.

Međutim, kako je sistem nastavio da raste tokom godina, ovaj pristup je doveo u pitanje komunalnu delatnost, jer je postalo teško održati kristalno jasan pregled rastućeg sistema distribucije koji je zasnovan na pretpostavkama i znanju određenih zaposlenih. Ponekad se komunalno preduzeće ulagalo napor da pronađe informacije o određenim delovima u sistemu, jer je samo nekoliko pojedinaca znalo status i tačnu lokaciju. Ali sada je Herning Vand odlučio da se više bazira na sistemu i stoga je započeo proces razdvajanjem vodovodne mreže u Herning. Deo ovog procesa je digitalizacija i preuzimanje podataka sa kritičnih tačaka u sistemu.

Podaci sa IoT uređaja stvaraju put efikasnosti

Herning Vand je inicirao razvoj i strukturno planiranje celokupnog distributivnog sistema u Herning opštini. U potrazi za tehnološkim rešenjima za vodovodne sisteme, preduzeće je započelo razvojni projekat sa AVK Smart Water. Projekat obuhvata ugradnju uređaja za indikaciju položaja na odabranim zasunima i pametnih hidrantskih kapa sa funkcijom alarma na odabranim hidrantima.

„U osnovi, svrha je da se dobije što je moguće više podataka iz sistema i da se koriste u operativne i planske svrhe“, kaže Mads Riber Rasmusen, menadžer projekta u Herning Water. On dodaje: „Želimo da vidimo ceo naš sistem distribucije i da vidimo stvarni operativni status naše najvažnije imovine. Zato smo se udružili sa AVK Smart Water.“

Jedinstveni uvidi u mrežu poboljšavaju donošenje odluka

Ventili i hidranti igraju važnu ulogu u upravljanju vodama. Neki su važniji od drugih, a nepoznavanje statusa ovih kritičnih delova može uticati na gubitak vode i sposobnost kompanije da obezbedi sigurnu vodu za piće i njen opšti rad. Ventili koji nisu potpuno otvoreni ili potpuno zatvoreni mogu dovesti do poremećaja očitavanja brojila, ali što je još gore, mogu uticati na pritisak pri vodosnabdevanju potrošača.

U stvari, vodovod u Herning doživeo je specifičnu situaciju kada je vodovod iznenada imao izuzetno visoku potrošnju vode, ali nisu mogli da utvrde zašto. To može biti ili veće curenje ili otvaranje hidranta u slučaju požara. Zbog toga je dežurni morao da se raspita da bi saznao šta se dešava. Zadatak koji oduzima mnogo vremena koji se mogao izbeći ugradnjom alarma.

„Ne možete stalno da pazite na svu imovinu – distributivna mreža je jednostavno prevelika“, kaže Mads Riber Rasmusen. On nastavlja: „Ali sa indikatorima položaja na našim ventilima, dobijamo alarm ako se ventil otvori ili zatvori. Takođe možemo kontinuirano pratiti stvarni operativni status ventila na kritičnim tačkama u našem sistemu.”

Indikator položaja kompanije AVK Smart Water omogućava Herning Vand da prati status otvorenih/zatvorenih odabranih ventila u vodovodnoj mreži. Uređaj detektuje i šalje alarm kad god se ventil ili hidrant otvori ili zatvori. Takođe kontinuirano šalje ažuriranja statusa, a komunalno preduzeće uvek može da vidi stvarni radni status ventila u distributivnoj mreži.

Činjenice o Herning komunalnoj mreži

18.000 potrošačkih brojila

Oko 730 km vodovoda

6 ljudi za rukovanje i renoviranje sistema za distribuciju vode i brojila za potrošnju

AVK Smart Water

AVK Smart WaterAVK Smart Water razvija digitalna rešenja za ventile i hidrante kako bi se registrovale promene u hidrauličkom podešavanju i poslali podaci na platformu u klaudu.

VIDI Positioner registruje da li je ventil otvoren, zatvoren ili nešto između. On šalje alarm kada ventil radi i šalje kontinuirano ažurirane podatke o ventilu i njegovom otvorenom-zatvorenom položaju.

VIDI Cap registruje status otvoren/zatvoren za vatrogasni hidrant i šalje alarm svaki put kada se hidrant zatvara ili otvara.

ANIMACIJA

AVK Smart Water digitalni monitoring

Bežični IoT senzori kojima upravlja baterija prikupljaju podatke direktno sa mreže i pretvaraju složene podatke u dragocene informacije.

Preuzimanje

Smart Water IoT senzori

Digitalni nadzor omogućava prilagođavanje načina rada mreže snabdevanja. Pročitajte više o našim IoT senzorima.