Uvedimo promene kada je svaka sekunda bitna

Protivpožarna zaštita

Vatrogasci se u potpunosti oslanjaju na ventile i hidrante koji savršeno funkcionišu, pošto su ugrađeni u sisteme koji imaju za cilj zaštitu i spasavanje života i obezbeđivanje dragocenosti. Pouzdanost je ključna kada je svaka sekunda bitna, a vreme zastoja radi održavanja i zamene mora biti potpuno minimalan. Široki asortiman naših ventila, hidranata i pomoćne opreme odobren je u skladu sa standardima UL, FM i VdS i usaglašen je sa međunarodnim standardima.

Preuzimanje brošura

Protivpožarna zaštita

Steknite potpuni uvid u naše ventile, hidrante i pomoćnu opremu za protivpožarnu zaštitu, uključujući i sve podatke o njihovim svojstvima i prednostima