Pravno obaveštenje i Izjava o odricanju odgovornosti

Pravo svojine nad internet stranicom

Ova internet stranica je početna strana firme AVK Holding A/S, DK-8464 Galten, DANSKA – CVR 44782510 (matični broj firme) i napravljena je u skladu sa zakonima Danske.

Upotreba

Ova internet stranica predstavlja uvod u delatnost firme AVK Holding A/S, njenih podružnica i povezanih društava. Pročitajte ovu Izjavu o odricanju odgovornosti i Politiku privatnosti pre nego što počnete da koristite ovu internet stranicu. Ako koristite stranicu, podrazumeva se da prihvatate uslove i odredbe navedene ispod i da ste saglasni s Politikom privatnosti.

Sadržaj

AVK Holding A/S nastoji da u kontinuitetu ažurira svoju internet stranicu. Međutim, odričemo se odgovornosti u vezi s greškama, nedostacima i nepristupačnošću internet stranice koji mogu dovesti do prestanka prezentacije internet stranice bez prethodnog obaveštenja. Informacije na ovoj stranici imaju isključivo svrhu opštih smernica.

Odgovornost

Na sopstveni rizik koristite i pretražujete ovu internet stranicu. AVK Holding A/S ne garantuje da su softveri internet stranice, informacije, digitalne prijave i ostale usluge ove internet stranice bez grešaka, niti da neće doći do prekida tokom njihove upotrebe. Nastojimo da pružimo ažuriranu zaštitu od računarskih virusa, itd. i odričemo se odgovornosti za napade hakera, viruse, itd.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI 

SADRŽAJ OBJAVLJEN NA OVOJ INTERNET STRANICI DAT JE ONAKAV KAKAV JE. AVK GROUP A/S SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA U VEZI S NAVEDENIM SADRŽAJEM, UKLJUČUJUĆI I, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI ISKLJUČIVO NA TAČNOST, STANJE, UTRŽIVOST I POGODNOST ZA ODREĐENU NAMENU. AVK GROUP A/S NI NJEGOVA POVEZANA LICA NE SNOSE ODGOVORNOST ZA NEPOSREDNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSREDNU ILI KAŽNJIVU ŠTETU KOJA NASTANE USLED PRISTUPANJA ILI KORIŠĆENJA SADRŽAJA NA OVOJ INTERNET STRANICI, UKLJUČUJUĆI I VIRUSE, BEZ OBZIRA NA TAČNOST I POTPUNOST NAVEDENOG SADRŽAJA.

Linkovi

AVK Holding A/S ne snosi odgovornost za sadržaj ili pouzdanost internet stranica povezanih s ovom stranicom i ne može prihvatiti odgovornost za štetu ili gubitak koji nastanu usled oslanjanja na navedene internet stranice. Linkove ka informacijama trećih lica ne treba shvatiti kao bilo kakvu vrstu podrške. Ne možemo da garantujemo da će ovi linkovi uvek biti u funkciji i nemamo kontrolu nad dostupnošću linkovanih strana.

Komentari

Svi komentari koje AVK Holding A/S primi u vezi s ovom internet stranicom postaju vlasništvo firme AVK Holding A/S i mogu se koristiti bez ograničenja. Prema primljenim komentarima neće se postupati kao da su poverljivi.

Elektronska pošta

Sve poruke koje AVK Holding A/S pošalje elektronskom poštom i dokumenta koja na ovaj način prenese (u daljem tekstu: “prenos”) poverljivi su, namenjeni isključivo primaocu ili primaocima, zakonom su zaštićeni i/ili poverljivi. Ako prenos poruke nije namenjen vama, ne smete koristiti, otkrivati, umnožavati, distribuirati niti zadržavati nijedan deo takve poruke. Ako ste greškom dobili prenetu poruku, odmah obavestite pošiljaoca o tome i obrišite sve kopije iz svog računarskog sistema.

AVK Holding A/S ne garantuje za tačnost i potpunost prenosa i ne prihvata odgovornost za izvršene promene koje nastanu nakon što pošiljalac izvrši prenos. Svako mišljenje izneto u prenetoj poruci može biti lično mišljenje autora, ne mora nužno da odražava stav firme AVK Holding A/S i može se menjati bez obaveštenja.

Zaštita lozinkom

Neke strane na internet stranici www.avkvalves.com i povezanim stranicama mogu biti zaštićene lozinkom. AVK Holding A/S zadržava pravo da odbije registraciju korisnika. AVK Holding A/S naročito zadržava pravo da neke internet stranice, koje su prethodno bile pristupačne, uslovi registracijom. AVK Holding A/S ima pravo da u svakom trenutku i bez obaveze da pruži objašnjenja, korisniku uskrati pravo na pristup delu koji je zaštićen lozinkom tako što će korisničke podatke blokirati (kako je dole definisano), i to naročito ako korisnik:
 
  • koristi lažne podatke za registraciju,
  • krši merodavne zakone u vezi s pristupom ili upotrebom internet stranice firme AVK Holding A/S ili
  • nije duže koristio internet stranicu

Registracija

Korisnik je dužan da za registraciju koristi tačne podatke. Korisnik je dužan da se uveri da korisnički podaci nisu dostupni trećim licima i odgovoran je za sve transakcije i ostale radnje koje se izvrše uz pomoć njegovih korisničkih podataka. Korisnik je na kraju svake sesije na internet stranicama zaštićenim lozinkom dužan da se odjavi. Ako korisnik sazna da treća lica zloupotrebljavaju njegove korisničke podatke i u meri u kojoj za to sazna, dužan je da firmu AVK Holding A/S obavesti o tome bez odlaganja u pisanoj formi ili elektronskom porukom, u zavisnosti od slučaja.

Korisnik u svakom trenutku može zahtevati okončanje registracije u pisanoj formi, pod uslovom da brisanje ne zahteva povredu odgovarajućih ugovornih odnosa. U tom slučaju, AVK Holding A/S uklanja sve korisničke podatke i ostale podatke korisnika koji su uskladišteni i mogu poslužiti za prepoznavanje ličnosti čim ovi podaci više ne budu potrebni.

Ažuriranje

AVK Holding A/S zadržava jednostrano pravo da u svakom trenutku ažurira, modifikuje, menja i izmenjuje Pravno obaveštenje, Izjavu o odricanju odgovornosti i Politiku privatnosti. Svi ažurirani podaci, modifikacije, promene i izmene obavezujući su za sve korisnike i pretraživače internet stranice i biće ovde objavljeni.

Merodavni zakon i nadležnost

Na ovu Izjavu o odricanju odgovornosti i Pravno obaveštenje primenjuju se zakoni Danske ne uzimajući u obzir odredbe istih o sukobu zakona. Za rešavanje svakog spora koji nastane u vezi s ovim Pravnim obaveštenjem, Izjavom o odricanju odgovornosti i Politikom privatnosti, a ne može se rešiti sporazumno, nadležni su sudovi Danske. 

Prava intelektualne svojine

Sav materijal na ovoj internet stranici zaštićen je autorskim pravom, pravom robnih marki i ostalim pravima intelektualne svojine u skladu s domaćim i međunarodnim zakonima. Nazivi, znakovi i logoi na ovoj internet stranici predstavljaju zaštićene robne marke i trgovačke nazive. Nijedan materijal na internet stranici ne sme se tumačiti kao ustupanje licence ili prava na korišćenje bilo koje robne marke prikazane na internet stranici bez prethodno pribavljene dozvole firme AVK Holding A/S u pisanoj formi. Materijal prikazan na internet stranici možete preuzeti isključivo u nekomercijalne svrhe i radi lične upotrebe pod uslovom da sva autorska prava, prava robnih marki i obaveštenja o pravu svojine poštujete i ni na koji način ne vršite njihovu povredu. Ne smete da vršite nikakvo umnožavanje, kopiranje, ponovnu objavu, prikazivanje, prenos i distribuciju sadržaja ove internet stranice, uključujući i tekst, slike, audio i video snimke u svrhu javne ili komercijalne upotrebe ili komunikacije bez prethodno pribavljene saglasnosti firme AVK Holding A/S u pisanoj formi.