AVK International A/S - Balkan

AVK Animacije i Video

Video i Animacije ispod, se takođe mogu videti preuzimanjem i otvaranjem istih direktno sa vašeg lokalnog pleyera, ili gledanjem on-line. 

Molimo Vas da obratite pažnju da su fajlovi dosta veliki i da Vam njihovo preuzimanje može oduzeti izvesno vreme kako biste ih preuzeli / otvorili u vašem lokalno odabranom playeru.

 

Uvod u AVK

       

Uvod u AVK


 

   
Pogledajte naše prostorije

 

    
   

Ili pogledajte video on-line...


 
   
 
         

Ventili


         

AVK Zasuni

 

AVK Zasuni

 

Zasuni sa pneumatskim aktuatorom

 

Čelični zasuni sa priključcima za izbacivanje

Dizajn, osobine i prednosti
 
W/PE spigoti: kako instalirati
 
 

 
 
 
Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte animaciju on-line...
 
Ili pogledajte animaciju on-line...

             

Fleksibilni combi-cross

 

AVK nepovratni kugla ventil

 

AVK nepovratni klapna ventil

 

Centrični leptir ventili sa izmenjivom oblogom

 
Karakteristike dizajna & benefiti
 
Karakteristike dizajna & benefiti
   
       
Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte animaciju on-line...   Ili pogledajte animaciju on-line...   Ili pogledajte animaciju on-line...
             

Dvostruko-ekscentrični leptir ventil

 

Centrični leptir ventili sa fiksnom oblogom

   

Nožasti zasuni

   
             
           
Ili pogledajte animaciju on-line...

  Ili pogledajte animaciju on-line...

   Ili pogledajte animaciju on-line...
   
             
 

Regulacioni ventili

   
             
Karakteristike i funkcije naših regulacionih ventila serije 859
 
Kako dodati magnetni prekidač standardnom AVK ventilu za smanjenje pritiska
 
Kako dodati magnetni prekidač standardnom AVK ventilu za održavanje pritiska 
 
Kako instalirati Regulo kontroler na AVK ventilu za smanjenje pritiska
         
Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
             
Kako funkcioniše AVK ventil za konstantni protok
 
Kako promeniti AVK ventil za smanjenje pritiska
 
Kako održavati glavni ventil u AVK kontrolnom ventilu
 
Kako održavati pilotni sistem na AVK kontrolnom ventilu
         
Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
 

           

Hidranti i Proizvodi za Protivpožarnu Zaštitu

   

AVK Multi Hidrant - N7

 

AVK Suvi Požarni Hidrant

 

AVK Teleskopski Indikator Otvorenosti

 

- opcije & osobine
 
- animacija proizvoda
 
- animacija proizvoda
 

 
   
Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte animaciju on-line...

  Ili pogledajte animaciju on-line...

 
             

Spojnice i Flanš adapteri

       

AVK Supa MaxiTM

 

AVK Supa MaxiTM

 

AVK Kombi-prirubnica

   
- animacija proizvoda
 
- Kako instalirati
 
- Kako instalirati
   
   
   
Ili pogledajte animaciju on-line...   Ili pogledajte video on-line...   Ili pogledajte animaciju on-line...
   
             

AVK Supa LockTM

       
Animaciju
 
Video
 
Kako izvršiti postavljanje Supa Lock™  sedla pod pritiskom, pomoću pločastog zatvarača
 
Kako izvršiti povezivanje Supa Lock™  sedla pod pritiskom, koristeći dodatak za bušenje pod pritiskom i pločasti zatvarača

 
 
   
Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
             

Dodatna oprema

       

AVK Hvatač Nečistoća

 

AVK Ulične Kape

 

AVK Ulične Kape

 

- lako održavanje
 
- Perfektna instalacija
 
- perfektna instalacija na asfaltu
 
       
Ili pogledajte video on-line...    Ili pogledajte animaciju on-line...    Ili pogledajte animaciju on-line...  
             

AVK Reparaturna Spojnica

       

AVK Jednodelna Reparaturna Spojnica

 

AVK Dvodelna Reparaturna Spojnica

       
- Instalacija FS10
 
- Instalacija FS20
       
         

Ili pogledajte animaciju on-line... 

  Ili pogledajte animaciju on-line...         
             

AVK Suvi Požarni Hidrant