AVK International A/S - Balkan

AVK Animacije i Video

Video i Animacije ispod, se takođe mogu videti preuzimanjem i otvaranjem istih direktno sa vašeg lokalnog pleyera, ili gledanjem on-line. 

Molimo Vas da obratite pažnju da su fajlovi dosta veliki i da Vam njihovo preuzimanje može oduzeti izvesno vreme kako biste ih preuzeli / otvorili u vašem lokalno odabranom playeru.

 

Uvod u AVK

       

Uvod u AVK


AVK Tehnologija gume

 

AVK Proces antikorozivne zaštite

   
- procesi i kvalitet

- Fantastične karakteristike gume
 
- Superioran kvalite
    
   
Ili pogledajte video on-line...

Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
   
 
         

Ventili


         

AVK Zasuni

 

AVK Zasuni

 

AVK Zasuni za Gas

 

AVK Leptir ventili

- Dizajn, osobine i prednosti
 
- W/PE spigoti: kako instalirati
 
- Uvod u naš asortiman za GAS
 
- Uvod u naš asortiman

 
 
 
Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte video on-line...
  Ili pogledajte video on-line... 
  Ili pogledajte video on-line...
             

AVK nepovratni kugla ventil

 

AVK nepovratni klapna ventil

       
- Karakteristike dizajna & benefiti
 
- Karakteristike dizajna & benefiti
       

 
       
Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte animaciju on-line...
       
             

Hidranti i Proizvodi za Protivpožarnu Zaštitu

   

AVK Multi Hidrant - N7

 

AVK Hidrant punog Protoka

 

AVK Suvi Požarni Hidrant

 

AVK Teleskopski Indikator Otvorenosti

- opcije & osobine
 
- Dizajn, osobine i prednosti
 
- animacija proizvoda
 
- animacija proizvoda

 
   
Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte animaciju on-line...   Ili pogledajte animaciju on-line...
             

Spojnice i Flanš adapteri

       

AVK Supa MaxiTM

 

AVK Supa MaxiTM

 

AVK Kombi-prirubnica

   
- animacija proizvoda
 
- Kako instalirati
 
- Kako instalirati
   
   
   
Ili pogledajte animaciju on-line...   Ili pogledajte video on-line...   Ili pogledajte animaciju on-line...
   
             

AVK Supa LockTM

       
- animaciju
 
- video
       

 
       
Ili pogledajte animaciju on-line...
  Ili pogledajte animaciju on-line...
       
             

Dodatna oprema

       

AVK Hvatač Nečistoća

 

AVK Ulične Kape

 

AVK Ulične Kape

 

- lako održavanje
 
- Perfektna instalacija
 
- perfektna instalacija na asfaltu
 
       
Ili pogledajte video on-line...    Ili pogledajte animaciju on-line...    Ili pogledajte animaciju on-line...  
             

AVK Reparaturna Spojnica

       

AVK Jednodelna Reparaturna Spojnica

 

AVK Dvodelna Reparaturna Spojnica

       
- Instalacija FS10
 
- Instalacija FS20
       
         

Ili pogledajte animaciju on-line... 

  Ili pogledajte animaciju on-line...