AVK International A/S - Balkan

Novi prelazni zasuni za gas

23-05-2019

Od čeličnih do polietilenskih cevi uz naše nove zasune serije 46/90

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo nove gasne zasune. Zasnovani su na našim standardnim zasunima serije 46 od livenog čelika sa čeličnom cevi sa „spigot“ spojem na jednom kraju i standardnim krajem PE cevi, odobrenom prema EN1555 standardu, na drugom kraju.

Mehanička veza polietilenskog kraja cevi načinjena je prema potopuno istom dizajnu kao i naš zasun serije 36 sa poliuretanskim krajevima cevi. Veza je odobrena DVGW G5600 standardom, a celokupan zasun pokriven je našim CE sertifikatom za naš standardni gasni program.
Zasun je idealan za upotrebu kao izlazni ventil za povezivanje PE cevovoda sa postojećim glavnim čeličnim cevovodom. Može se koristiiti i kao ulazni ventil za zgrade gde je neophodno da lokalni cevovod bude od čelika, dok je distribucioni cevovod od poliuretanskih cevi. 

Za više informacija, kliknite na sledeće linkove:
Serija 46/90-003 – sa žutim epoksi premazom
Serija 46/90-010 – sa crnim PUR premazom za dodatnu katodnu zaštitu