AVK International A/S - Balkan

Novi zasun za gasne instalacije sa mestima za izduvavanje

04-08-2017

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo svoj novi zasun za gasne instalacije sa mestima za izduvavanje u uzlaznom ili silaznom pravcu. Zasun je zasnovan na dizajnu poznate AVK serije 46 sa dugim čeličnim ravnim krajevima za gasne instalacije. Cevi za izduvavanje zavarene na vrhu ravnih krajeva zasuna vode do vrha zasuna. Izduvne cevi su instalirane sa CE odobrenim kuglastim ventilima i slepim prirubnicama.

Mesta za izduvavanje omogućuju:
  • Uklanjanje rezidualnog gasa u izolovanom delu cevovoda kako bi se obezbedilo sigurno održavanje, popravka ili produžavanje cevovodnog sistema
  • Zaobilaženje izolovanog dela kako bi se obezbedilo kontinuirano snabdevanje gasom
  • Otkrivanje isticanja u cevovodu merenjem pritiska pomoću merača pritiska

     
Ventili su standardni sa spoljnim PUR premazom i biće dostupni u DN80-600. Kao i kod ostalih AVK zasuna za gas, proizvode se uz potpunu sledljivost svake komponente pod pritiskom, i dostupni su sa 3.1 sertifikatima.

Pogledajte tehničke specifikacije 46/80-010.