AVK International A/S - Balkan

Uvođenje zasuna za gas sa prirubnicama i indikatorom položaja

01-12-2017

Sa zadovoljstvom objavljujemo da smo dodali dve nove varijante našem širokom asortimanu zasuna. Zasuni sa prirubnicama izrađeni su u poznatom dizajnu kompanije AVK sa dodatim indikatorom položaja koji vizuelno pokazuje položaj zasuna. Indikator položaja je dizajniran tako da omogućuje priključivanje električnih prekidača za automatsko praćenje potpuno otvorenog i potpuno zatvorenog položaja zasuna.
     

Zasuni sa indikatorom položaja su posebno korisni u kompresorskim stanicama i na drugim mestima na kojima vizuelna indikacija položaja ventila predstavlja prednost.
     

Pogledajte detaljnije informacije u tehničkim specifikacijama:
Zasuni sa prirubnicama i kratkim telom DN50-400, serija 06/59  
Zasuni sa prirubnicama i dugim telom DN400-500, serija 02/59