AVK International A/S - Balkan

Dimenzije DN 250 i DN300 su dodati asortimanu Supa Maxi™ zasuna

26-05-2016

SUPA MAXI™ ZASUN SE SADA IZRAĐUJE U OPSEGU OD DN80-300

Supa Maxi™ zasun je zatezna univerzalna spojnica sa integrisanim zasunom. Krajevi univerzalne spojnice  omogućavaju instalaciju ventila na sve tipove cevi, i najčešće se koristi za spajanje starih železnih cevi sa novim PE cevima. Ugrađeni ventil omogućava jednostavno zatvaranje vode u slučaju popravki ili zamena.

Kako bi se omogućilo ovo univerzalno rešenje, u drugom slučaju bi morao da se koristi zasun za dva zatezna flanš adaptera, kao i zavrtnjevi, ili zasun sa spigotima i dve zatezne spojnice. Sa Supa Maxi™ zasunom, potreban je smo zasun da bi se rešio ovaj zadatak.
Zasun odlikuje AVK jedinstveni dizajn sa fiksiranom navrtkom klina, AVK EPDM guma za pitku vodu i GSK odobrena epoxy zaštita.

Supa Maxi™ spojnice odlikuje robustan dizajn, jednostavna instalacija i SupaGrip™ zaptivno-pritezni sistem sa fleksibilnim pritezačima radi maksimalne podrške zaptivci. 

Molimo proverite link za više informacija.

    Supa Maxi™ osobine 
  • Potpuno univerzalna i zatezna, za sve tipove materijala cevi
  • Patentirani SupaGrip™ sistem sa fleksibilnim pritezačima
  • PN 16 u svim dimenzijama za vodu (RP -0,9 do 16bara)
  • ±4° (8° ukupno) ugaona deflekcija sa svake strane
  • Velika dubinska tolerancija omogućuje jednostavnu instalaciju
  • Stalna zaštitna kapa sa zatvorenim/lako uklonjivim poklopcem , za zaštitu tokom rukovanja i instalacije
  • Bez potrebe naknadnog pritezanja zavrtnjeva, omogućeno materijalom priteznog sistema
  • Epoxidna zaštita prema DIN 30677-2, GSK odobreno
  • Zaptivke od EPDM-a odobrene za pijaću vodu