AVK International A/S - Balkan
Pretraživač Proizvoda

PRERADA VODE

Pijaća voda potiče iz raznih lokacija: iz podzemnih voda, površinskih voda iz jezera i reka i voda iz vodnih rezervoara. U nekim delovima sveta čak se i morska voda koristi nakon procesa desalinacije. 

Voda se mora prečistiti pre upotrebe, bez obzira odakle potiče. Vodi iz određenih oblasti je možda potrebna samo filtracija i aeracija, dok voda sa drugih lokacija možda treba da prođe i proces dezinfekcije. Prečišćavanje vode se uglavnom vrši u postrojenju za prečišćavanje vode u kojem su ventili često opremljeni električnim ili pneumatskim aktuatorima kako bi se omogućilo njihovo daljinsko upravljanje i kontrola. 

Kompanija AVK nudi širok asortiman ventila i dodataka čiji dizajn je usklađen sa uslovima i zahtevima u tipičnom postrojenju za prečišćavanje vode, uključujući protočne ventile, centrične i dvostruke ekscentrične leptir ventile, nepovratne ventile, vazdušne ventile, spojnice i prirubničke adaptere, reparaturne spojnice i dodatnu opremu.