AVK International A/S - Balkan
Pretraživač Proizvoda

VODA

Za oblast snabdevanja vodom kompanija AVK nudi celokupan asortiman ventila i hidranata koji će zadovoljiti sve vaše potrebe. Sa preko 40 godina iskustva u ovoj delatnosti, kompanija AVK poseduje duboko utemeljeno znanje o rešenjima za distribuciju vode, funkcionisanje vodovoda i transport vode. 

Kompanija AVK nudi proizvode visokog kvaliteta sa naročitim naglaskom na zaštiti pijaće vode upotrebom gumenih delova osmišljenih naročito za tu primenu. Naravno, gumena smesa odobrena za upotrebu sa pijaćom vodom neutralnog je ukusa, mirisa i boje i otporna je na ozon i hemikalije za prečišćavanje vode. Uz to, naši recepti za gumu sastavljeni su sa fokusom na smanjenje stvaranja biofilma, pa guma neće predstavljati plodno tlo za bakterije i samim tim neće zagađivati pijaću vodu. 

Asortiman proizvoda kompanije AVK u oblasti snabdevanja vodom podrazumeva protočne ventile, centrične i dvostruke ekscentrične leptir ventile, servisne  ventile, nepovratne ventile, vazdušne ventile, hidrante, ulične kape, spojnice, ogrlice, repareturne spojnice, fitinge i dodatnu opremu.
  • Distribucija vode

    Kad se voda prečisti u postrojenju za prečišćavanje vode, ispumpava se ka korisnicima putem široke vodno distributivne mreže. Ova mreža je napravljena od različitih vrsta cevnih materijala, uglavnom od duktila, PVC-a, čelika ili polietilena.  Vodno distributivna mreža uglavnom radi pri relativno niskom pritisku, ali pritisak vode može varirati jer pritisak samo treba da bude dovoljno visok kako bi voda stigla do korisnika koji žive u visokim oblastima u odnosu na crpnu stanicu. U planinskim oblastima vodno distributivna mreža se deli u zone pritiska koje su razdvojene stanicama za redukciju pritiska, protočnim ventilima i nepovratnim ventilima.  Za distribuciju vode kompanija AVK nudi različite vrste ventila i prateće opreme pogodne za sve vrste cevnih materijala i radnih pritisaka, kao što su: protočni ventili, centrični i dvostruki ekscentrični leptir ventili, nepovratni ventili, ventili sa plovkom, servisne ventile i ogrlice, vazdušne ventile, spojnice i prirubničke adaptere, reparaturne spojke, fitinge, ulične kape i ugradbene garniture. Uz to, nudimo širok asortiman nadzemnih hidranata za upotrebu iznad nivoa zemlje i za podzemne instalacije.

  • PRERADA VODE

    Pijaća voda potiče iz raznih lokacija: iz podzemnih voda, površinskih voda iz jezera i reka i voda iz vodnih rezervoara. U nekim delovima sveta čak se i morska voda koristi nakon procesa desalinacije.  Voda se mora prečistiti pre upotrebe, bez obzira odakle potiče. Vodi iz određenih oblasti je možda potrebna samo filtracija i aeracija, dok voda sa drugih lokacija možda treba da prođe i proces dezinfekcije. Prečišćavanje vode se uglavnom vrši u postrojenju za prečišćavanje vode u kojem su ventili često opremljeni električnim ili pneumatskim aktuatorima kako bi se omogućilo njihovo daljinsko upravljanje i kontrola.  Kompanija AVK nudi širok asortiman ventila i dodataka čiji dizajn je usklađen sa uslovima i zahtevima u tipičnom postrojenju za prečišćavanje vode, uključujući protočne ventile, centrične i dvostruke ekscentrične leptir ventile, nepovratne ventile, vazdušne ventile, spojnice i prirubničke adaptere, reparaturne spojnice i dodatnu opremu.

  • Transport vode

    Transport vode iz objekata za njeno čuvanje do distributivnih mreža vrši se kroz cevovode za prenos vode. Pritisak se stvara ili putem gravitacije ili putem povezanih crpnih stanica. Voda se usmerava iz izvora, kao što je rezervoar, do postrojenja za prečišćavanje vode i potom se uglavnom upumpava u radne rezervoare i distributivne mreže do privatnih domova i kompanija. Za cevovode za prenos vode uglavnom se koriste betonske cevi, cevi od duktila, čelične cevi ili cevi od plastične mase ojačane staklom (GRP)/od staklom ojačane epoksidne smole (GRE). Za cevovode manjih dimenzija mogu se koristiti plastične cevi, na primer od polietilena velike gustine (HDPE).  Postoje razni razlozi vezani za istoriju i dizajn zbog kojih pojedini organi vlasti i inženjeri savetnici preferiraju određene tipove i dizajn ventila. Neki dizajneri su zadovoljni protočnim ventilima, a drugi leptir ventilima, a u svakoj kategoriji ventila postoji nekoliko opcija dizajna. Izbor ventila može zavisiti od primene specifične za projekat, kao i od dostupnosti različitih klasa pritiska. Za transport vode, kompanija AVK nudi širok asortiman protočnih ventila, centričnih i dvostrukih ekscentričnih leptir ventila, vazdušnih ventila i nepovratnih ventila, kao i spojnica, reparaturnih spojnica i dodatne opreme.