AVK International A/S - Balkan

Da li uvek treba da koristim potpornu čauru prilikom upotrebe mehaničkih spojnica na PE cevima?

Da, to se izuzetno preporučuje. Kliknite ovde za više detalja.

Svaki dizajn spojnica koji se zasniva na kompresiji bilo zaptivke, bilo segmenata pritezača na spoljnoj površini cevi zahteva da cev bude čvrsta i nepokretna. Ukoliko cev vremenom izgubi manji procenat prvobitnog spoljnog prečnika, gubi se kompresija zaptivke i prianjanje pritezača.

Većina cevnih materijala jesu čvrsti i ne pomeraju se tokom vremena, pa stoga ne izazivaju probleme sa kompresijom zaptivke i segmentima pritezača. Zato za ovakve cevi nisu potrebne posebne mere predostrožnosti. Međutim, cevi od polietilena nemaju ovakva svojstva, jer se ovakve cevi pomeraju i vibriraju vremenom, pa se cev mora dugoročno pričvrstiti. 

Sve polietilenske cevi, u teoriji, moraju imati potpornu čauru ako se koriste sa mehaničkom spojnicom. Postoje neki izuzeci ovog pravila i razni proizvođači pokušavaju da ograniče upotrebu potpornih čaura što je više moguće kako bi bili konkurentniji na tržištu. Oni to rade ili smanjenjem kompresije na spoljni prečnik cevi, ili dizajniranjem vrste zaptivke koja omogućava smanjenje spoljnog prečnika cevi.

Preporuke kompanije AVK:
Većina spojnica i naglavaka, uključujući modele kompanije AVK, prijanja uz spoljni prečnik cevi kompresijom čvrste gumene zaptivke, a zatezna čvrstoća na svim dizajnima zasniva se na rešenjima koja podrazumevaju ili (izuzetno čvrsto) prianjanje ili trenje na spoljnom prečniku cevi. U svakom slučaju, kompanija AVK preporučuje upotrebu potporne čaure na proizvodima sa mehaničkim spojnicama za PE cevi, osim za ventile sa naglavcima koji se ne zatežu serije 01/80 koji imaju okvirnu zaptivku.

Sa povećanim zahtevima za zateznim svojstvima prema standardu EN 14525 pri pritiscima i do PN x 1,5 + 5, još su potrebnije potporne čaure. Čak i ako većina instalacija nikad ne dostigne te visoke pritiske, mi kao proizvođači ne možemo da zanemarimo potrebu za potpornim čaurama i istovremeno omogućimo dugoročnu bezbednost pri upotrebi naših proizvoda.

I na kraju, ali ne i najmanje važno, potporna čaura je najverovatnije najjeftinije osiguranje koje korisnici mogu kupiti.