AVK International A/S - Balkan

Mogu li se zasuni kompanije AVK koristiti za regulaciju?

Često dobijamo pitanja u vezi sa protočnim ventilima kompanije AVK i njihovom mogućom upotrebom u svrhu regulacije. Postoji nekoliko različitih definicija regulacije vode koje se koriste u našem poslu. Više o tome pročitajte ovde

Regulacija se može smatrati promenom smera protoka vode. Da bi ste regulisali smer vode ka filterima i slično, postavljeni ventili se često nazivaju ventilima za regulaciju, ali zapravo ti ventili su postavljeni kao ventili za uključivanje i isključivanje i njihovim otvaranjem i zatvaranjem rukovalac može regulisati smer vodenog toka, zbog čega se ventil naziva regulacionom jedinicom.

Zasuni se uopšteno prave kao ventili za uključivanje i isključivanje, uglavnom zbog toga što dinamičke karakteristike protoka omogućavaju pravo smanjenje zapremine vode samo kroz ventil kad je on skoro zatvoren. Samo u poslednjih 20-30% ciklusa zatvaranja protočni ventili počinju da smanjuju zapreminu i stvaraju značajan pad pritiska na ventil. 

Ukoliko se tipičan zasun koristi u svrhu regulisanja protoka ili pritiska u cevi, ventil bi morao biti gotovo u zatvorenoj poziciji, čime bi se brzina vode kroz ventil povećala do tačke u kojoj bi postojao visok rizik od kavitacije silaznom putanjom u ventilu. Kavitacija zavisi od temperature, brzine i pritiska u cevi, a u primenama vezanim za pijaću vodu pritisak i brzina izuzetno retko dostižu nivoe kavitacije. Ipak, kompanija AVK ne može preporučiti upotrebu zasuna za regulaciju protoka ili pritiska.

Postoje situacije u kojima se centrični leptir ventili koriste umesto zasuna u slične svrhe regulacije. U većini slučajeva dinamičke karakteristike protoka leptir ventila su bolje i pogodnije za takve primene, a rizik od oštećenja ventila usled kavitacije je manji zbog gumene obloge u ventilu. Ali ni u tom slučaju kompanija AVK ne može preporučiti upotrebu leptir ventila za regulaciju protoka ili pritiska.

Regulacija nivoa vode u bazenima ili basenima,naročito kad je reč o otpadnim vodama, pomoću zasuna ili nožastih zasuna predstavlja uobičajenu primenu. Kod takvih situacija pritisak i brzina protoka vode su obično niski, pa je i rizik od kavitacije minimalan. 

I najzad, prava regulacija pritiska i protoka u cevi, pomoću ventila za regulaciju dizajniranih za takvu primenu. U većini slučajeva, kod takvih primena, regulacija pritiska se vrši kako bi se nadoknadio pulsirajući pritisak prekomernog pritiska prilikom prolaska vode nagore i da bi se obezbedio ravnomeran pritisak prolaska vode nadole. Pored toga, ventilom za regulaciju se može kontrolisati i protok vode nadole u takvom ventilu. 

Ovi ventili su dizajnirani za tu primenu, čime je rizik od kavitacije sveden na minimum. Kompanija AVK nudi ventile za regulaciju za ovakve primene, pogledajte seriju 859 ovde.