AVK International A/S - Balkan
Pretraživač Proizvoda

PROIZVODI

Zahtevi za višim kvalitetom i inovacijom uvek postoje. AVK proizvodi se prave u modernim fabrikama koristeći visoke tehnologije, kompjuterizovane obradne centre, i robote za preciznost i uniformnost. Mnogo godina iskustva i korišćenje vrhunskih tehnologija za obradu, zaštitu, spajanje, testiranje i upravljanje, rezultuje vrhunskim kvalitetom i inovativnim proizvodima koji su usklađeni sa najobuhvatnijim nacionalnim i internacionalnim standardima, kao i nacionalnim odobrenjima.