AVK International A/S - Balkan

Održivost

AVK Grupa smatra održivost faktorom od ključnog značaja. Imamo jasnu politiku koju primenjujemo na globalnom planu i dajemo sve od sebe da zaista napravimo razliku u ovoj oblasti.

Prepoznajemo opasnost uticaja na životnu sredinu kad razvijamo poslovne prilike na globalnom nivou. Usled toga smo posvećeni neprestanom radu na smanjenju tog uticaja na minimum. Sve proizvodne kompanije poseduju sertifikate u skladu sa standardima ISO 9001 u pogledu upravljanja kvalitetom i ISO 14001 u pogledu upravljanja životnom sredinom. Uz to, većina kompanije poseduje i sertifikate u skladu  sa standardom OHSAS 18001, međunarodnim standardom za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu.

Imamo proaktivan pristup poslovanju u svim aspektima, a to zasigurno podrazumeva rad na održivoj budućnosti.