AVK International A/S - Balkan

AVK Grupa

Osnovna delatnost

Osnovne aktivnosti AVK Grupe predstavljaju razvoj, proizvodnja i marketing ventila, hidranata i prateće opreme za snabdevanje vodom i gasom, prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu od požara. Uz to, kompanija AVK proizvodi i prodaje proizvode za proizvodne i procesne sisteme širom sveta.

AVK Grupa, sa svojih više od 100 kompaja širom sveta, snabdeva kompletno svetsko tržište svojim proizvodima i uslugama, preko sopstvenih prodajnih kompanija, zastupnika, distributera i korisnika licenci.

Ova globalna mreža nam omogućava blisku saradnju sa klijentima i krajnjim korisnicima, obezbeđujući visok nivo usluge i zadovoljstvo klijenata.

Grupa AVK se nalazi u privatnom vlasništvu Niels Aage Kjær-a i zapošljava oko 3,800 ljudi.