AVK International A/S - Balkan

AVK nožasti zasun u novom dizajnu

28-01-2016

Elementi gornjeg zaptivnog podsklopa ventila sada mogu biti izmenjeni bez potrebe demontaže ventila sa cevovoda

Imamo zadovoljstvo da predstavimo novi dizajn AVK nožastog zasuna, koji omogućuje korisnicima da zamene gornje zaptivne elemente ventila bez potrebe demontaže ventila sa cevnog sistema.

Čak i više, glavna prednost u poređenju sa ostalim brendovima jeste mogućnost zamene zaptivnog materijala na ventilu sa podižućim vretenom bez potrebe demontaže vretena sa samog ventila. Ovaj dizajn umnogome olakšava samo održavanje ventila.

Sam zaptivni podsklop se sastoji od NBR gumene zaptivke i PTFE nosača gume, koji je postavnjen sa svake strane noža.  Ovakvom konstrukcijom NBR guma obezbeđuje potpunu zaptivenost sa unutrašnje i spoljašnje strane, a sama je zaštićena PTFE materijalom.

Za više informaija proverite tehničke listove naznačene ispod.

702/10-103 Sa ne-rastućim vretenom i ručnim točkom
702/20-103 Sa rastućim vretenom i ručnim točkom
702/30-103 Sa polugom za brzo upravljanje
702/40-103 Sa pneumatskim double acting aktuatorom
702/50-103 Sa ISO top prirubnicom za elektro aktuator