AVK International A/S - Balkan

KOMUNALIJADA UMAG, Sastanak na Slepo sa Supa Lock-om

14-03-2018

Od 20-24 Seštembra 2017, Hrvatska Grupacija Vodovoda i Kanalizacija je organizovala Komunalne Igre u Umagu, Hrvatskoj – sa sportskim takmičenjem u cilju tehničke edukacije, i promocije važnosti smanjenja gubitaka.

AVK je učestvovao na skupu zajedno sa svojim hrvatskim partnerom Market Pak, i kao svoj doprinos takmičenju, odlučili smo da testiramo koliko brzo iskusni radnici mogu montirati Supa Lock™ priključak na PE cevi, u vanrednim radnim uslovima! Zadatak je bio postaviti Supa Lock™ priključak – bez gledanja. 

Više od 25 timova iz različitih vodovodnih kompanija iz Hrvatske se pridružilo našem takmičenju. Svaki tim, sastavljen od po dva člana, je morao sastaviti i povezati kompletan Supa Lock™ set sa četri zavrtnja, bez gledanja. I svi su uspeli.

Pobednički tim jeste tim iz Vodovoda Ozalj, koji je zadatak obavio za rekordnih minut i 3 sekunde.

Sada ostaje samo jedno pitanje otvoreno – kako objasniti Šefu, da je nekome trebalo četri sata da postavi kućni priključak, kada je dokazano da Supa Lock™ može biti montiran za minut?! I to bez gledanja.